Skip to product information
1 of 7

Bazerdzan

Bag "Zmijanjski vez"

Regular price €40.00 EUR
Regular price Sale price €40.00 EUR
Sale Sold out

⁠Zmijanjski vez je specifična tehnika vezenja nastala na području Zmijanja kod Banja Luke (BiH). Upisan je na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva i tako je postao dio svjetskog kultunog nasljeđa.⁠
Ovaj tradicionalni vez se koristi za ukrašavanje ženske odjeće i domaćinstva, te je jedan od najspecifičnijih i najkarakterističnijih vezova sa prostora Bosne i Hercegovine. ⁠
Plave niti na bijelom platnu osnova su zmijanjskog veza, a najčešći ornamenti koji se pojavljuju su stilizovani biljni oblici koji imaju pravilnu i simetričnu gometrijsku osnovu. Iglom se prave krstići koji se spajaju u razne geometrijske oblike. Vez ima snažnu simboliku koja se prenosi generacijama, te promoviše kreativnost, društvenu jednakost i poštivanje različitosti. ⁠

"Zmijanje Embroidery" is a specific embroidery technique created in the area Zmijanje near Banja Luka (BiH). It is inscribed on the UNESCO list of intangible cultural heritage of mankind and became part of the world's cultural heritage. This traditional embroidery is used to decorate women's clothing and household, and is one of the most specific and characteristic embroideries from Bosnia and Herzegovina. Blue threads on white canvas are the basis of Zmijanje Embroidery, and the ornaments that appear are stylized plant shapes. Crosses are made with a needle which are joined into various geometric shapes. The embroidery has  strong symbolism that is passed down through the generations, and promotes creativity, social equality and respect for diversity.