Skip to product information
1 of 2

Bazerdzan

Handmade Copper Spoon

Handmade Copper Spoon

Regular price € 9.50 EUR
Regular price Sale price € 9.50 EUR
Sale Sold out

Jedan od specifičnih zanata, koji u sebi nosi duh prošlosti, je kazandžijski zanat. Zvuk udaranja čekića o plohu bakra i dan danas privlači i nas i brojne turiste, i doprinosi posebnome doživljaju sarajevske čaršije. ⁠
Ovaj zanat podrazumijeva ručno, višefazno oblikovanje predmeta od bakra, koje izrađuju majstori kazandžije - zaštitnici domaćeg kulturnog nasljeđa. Razno posuđe i suveniri svjedoče o tradiciji koja se u BiH njeguje još od dolaska Osmanlija.

Handmade copper spoon, made in the traditional way, is perfect for your daily rituals  whether you're a coffee or tea person. 

 


 

 

 

View full details