Skip to product information
1 of 2

Bazerdzan

Knjiga "Sarajevo između legendi i historije" Amir Ljubović

Knjiga "Sarajevo između legendi i historije" Amir Ljubović

Regular price € 22.00 EUR
Regular price Sale price € 22.00 EUR
Sale Sold out

Knjiga „Sarajevo između legendi i historije“ autora Amira Ljubovića, je objavljena posthumno, a sadrži tekstove koje je profesor Ljubović objavljivao posljednjih godina na svom facebook profilu u kojima je stručno i argumentovao razdvajao legende od istine. 

"Postojanje Amirove knjige "Sarajevo između legendi i historije" je značajno kao istinsko svjedočenje o jednom gradu u jednom vremenu.

Već u tekstu, koji nosi naslov "Kako je Sarajevo dobilo ime " Amir razjašnjava ovo važno pitanje, odbacujući neke legende o tome. On nije protiv legendi, ali jeste protiv onih koje nemaju realnu historijsku podlogu i koje vremenom postaju zanimljivije čak i od stvarne povijesti.

Amir se suprotstavlja tvrdnji nekih značajnih bosanskohercegovačkih orijentalista, da je naziv grada Sarajeva nastao iz turske složenice saraj-ovasi što bi značilo "polje ispred dvora", ali pošteno priznaje da je i on ranije zastupao ovu tezu. Pozivajući se na proučenu literaturu on smatra da u osnovi našeg grada stoji riječ perzijskog porijekla saray (dvor) i da je Sarajevo nastalo od riječi Saraj kojoj je pridodat sveslavenski sufiks - ev/ov, tvoreći poimenični pridjevski oblik, kao u slučaju kralj>kraljev>Kraljevo i sl." - Ismet Nuno Arnautalić 

 

Priredili: 

Ćamila Ljubović

Maja Ljubović

Vedran Ljubović 


View full details